Lítačka
do škol

O projektu

Cílem projektu je usnadnit dostupnost karet Lítačka žákům do 15 let. Pilotní projekt díky spolupráci se školou umožní získání karty Lítačka zdarma, a to včetně možnosti využití jejích výhod a slevového programu. Stačí jen vyplněný formulář podepsat zákonným zástupcem a tím zažádat o vydání karty Lítačka pro své dítě. Na základě vybraných žádostí bude Lítačka vyrobena a do třech týdnů distribuována školou dětem.

PRO ŽÁKY A RODIČE

VÝHODY karty Lítačka do škol

 • Jízdné po Praze zdarma pro děti do 15 let.
 • Vystavení první karty ZDARMA.
 • Vyřízení karty přímo ve škole.
 • Bezpečný identifikátor pro další bezkontaktní čipové systémy využívané školou.
 • Bez nutnosti použití validátoru.
 • Nahrání dokladu o zvláštním jízdném na kartu ZDARMA.
 • Čtenářský průkaz do Městské knihovny v Praze a bibliobusů.
 • Zvýhodněné vstupné a pestrý slevový program, který se stále rozšiřuje.

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ A SLEVOVÝ PROGRAM

 • Pražské Benátky – sleva 50 % na plavbu Pražskými Benátkami.
 • Muzeum Karlova mostu – sleva 50 % na prohlídku.
 • Židovské muzeum v Praze – sleva 50 % na vstupné, lze využít jednou za kalendářní rok.
 • Lobkowiczký palác – sleva 40 % na vstupné (děti do 7 let zdarma).
 • Musée Grévin Prague – sleva 20 % na vstupné do muzea.
 • Zoo Praha – sleva 5 % na jednorázové denní vstupné.

  Sleva 10 % na vstupné do:

 • Království železnic, Muzeum hlavního města Prahy, Podskalská celnice na Výtoni,
 • Zámecký areál Ctěnice, Petřínská rozhledna, Zrcadlové bludiště na Petříně, Prašná brána,
 • Malostranská mostecká věž, Staroměstská mostecká věž, Svatomikulášská městská zvonice,
 • Novomlýnská vodárenská věž, Dům U Zlatého prstenu, Müllerova vila, Rothmayerova vila, Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Jak zažádat o kartu Lítačka do škol

Formulář žádosti obdrží žáci partnerské školy od třídních učitelů, případně si stáhnete elektronický Formulář žádosti o kartu Lítačka do škol, který následně po vyplnění předáte pověřené osobě dané školy.

Postup pro vyplnění žádosti

Žádost vyplní zákonný zástupce nezletilé osoby.

 1. Zákonný zástupce zvolí, zda-li se jedná o první kartu (dítě nikdy nevlastnilo Lítačku ani Opencard), nebo zda dítě vlastní Opencard a chce kartu vyměnit za kartu Lítačka či vlastní kartu Lítačka a případněžádá o dohrání aplikace Bezpečná škola. V případě, že dítě vlastní Opencard nebo Lítačku vyplnízákonný zástupce číslo stávající karty.
 2. Údaje o žadateli:
  Zákonný zástupce vyplní údaje o žadateli – položky označeny * jsou povinné, žádost doplní o aktuální fotografii průkazového typu, která musí být barevná.
 3. Souhlas zákonného zástupce s touto žádostí:
  Zákonný zástupce vyplní své údaje a zatrhne souhlas s předáním karty výše uvedené nezletilé osobě.
 4. Prohlášení a souhlas držitele:
  Zákonný zástupce je povinen seznámit se s níže uvedenými informacemi a v 7. bodu prohlášení a souhlasu držitele zvolí, zda-li souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení týkajících se systému Lítačka.
 5. Žádost zákonný zástupce opatří podpisem svým a podpisem žadatele (dítěte).
 6. Žádost zákonný zástupce odevzdá pověřené osobě školy.

PRO ŠKOLY

 • Zjednodušit dostupnost karty Lítačka žákům do 15 let.
 • Usnadnit dostupnost karty distribucí prostřednictvím škol.
 • Využít potenciál multifunkční čipové karty, pro interní systémy školy
 • Nahradit papírové průkazy PID „Dítě 6-15“ elektronickými.
 • Zvýšit bezpečnost a kontrolu osob pohybujících se v areálu školy použitím karty s vysokou úrovní zabezpečení proti padělání.

Možné využití Lítačky do škol jako bezpečného identifikátoru

 • Kontrola osob vstupujících do školy
 • Přístupový systém a docházka
 • Napojení na elektronické třídní knihy
 • Objednávky a výdej obědů
 • Ovládání výtahů včetně odblokování jízd do jednotlivých pater kartou Lítačka
 • Samoobslužný tisk, skenování a kopírování
 • Zabezpečené vstupy do sboroven, kabinetů, laboratoří a serveroven
 • Elektronické zámky šatních skříněk
 • Napojení na elektronické zabezpečovací systémy

Dotazník pro školy

Otázky a odpovědi, které o mně chcete vědět nejčastěji


Za jak dlouho si pro mě budete moci přijít?

Obvykle mě vyrobí do 14 dní od podání žádosti. Nikam chodit nemusíte. Budu na vás čekat přímo ve škole.

Kolik za mě zaplatíte?

Nic. Vydání první nové karty Lítačky do škol se standardním potiskem je ZDARMA. Pokud si mě pořídíte místo karty Opencard, kterou již vlastníte, pak i tato výměna je ZDARMA. Pokud mě ztratíte nebo poškodíte, tak výroba nové karty je již zpoplatněna dle aktuálního ceníku vydavatele karty.

Kolik zaplatím za „doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro žáky ve věku 6–15let“?

Nic. Se mnou získáte i tento doklad ZDARMA.

Budete potřebovat fotografii, když si mě přijdete založit nebo vyměnit?

Ano, bez barevné fotky by to nešlo.

K žádosti je nutné přiložit fotografii, která splňuje níže uvedené požadavky a odpovídá tak parametrům průkazové fotografie:

 1. Fotografie zachycuje celý obličej z čelního pohledu, otevřené oči.
 2. Fotografie zobrazuje celý obličej – od vrcholu hlavy až po ramena.
 3. Fotografie je pořízena před jednobarevným světlým pozadím.
 4. Na fotografii nejsou žádné stíny, které by bránily čitelnosti obličeje.
 5. Fotografie nesmí být pořízena s nasazenými slunečními brýlemi či pokrývkou hlavy (není-li výjimka např. ze zdravotních či náboženských důvodů).
 6. Fotografie musí být barevná, dobře čitelná, bez výrazných úprav.
 7. Fotografie musí odpovídat aktuálnímu vzhledu žadatele.

Do kdy platím?

Budu vám dělat radost až čtyři roky od data vydání.

Musíte při výměně vrátit původní kartu?

Nemusíte. Tato povinnost již byla zrušena.

Co dělat, pokud jste zadali chybný údaj?

Sami své údaje měnit nemůžete. Pokud něco nesedí, je potřeba hned volat zákaznickou linku. Naši operátoři vám údaje rádi změní, ale jen dokud nezačne má výroba. Volejte tedy co nejdříve.

Můžete mě použít hned po našem setkání?

Ano.

Co dělat, pokud jste mě zlomili nebo jinak poškodili?

Pokud jsem poškozená, pravděpodobně nebudu fungovat správně, zajděte si mě tedy co nejdříve vyměnit. Nejrychleji mě získáte expresně v Zákaznickém centrum Lítačka (Škodův palác), Jungmannova 35/29, Praha 1.